• CATS CM®

  Het volgende niveau in contractmanagement

  Realiseren van doelstellingen vraagt om een doordachte aanpak. Verkrijg meer controle en resultaat door proactief managen van contracten. 

  Ontdek dé contractmanagement methode van Nederland.

 • De Methode

  Get it right!

  Met het gedetailleerde stappenplan bent u volledig in regie vanaf het moment van contractondertekening. Structuur, handvatten en praktijkinzichten vereenvoudigen de realisatie van contractdoelstellingen en voorzien uw organisatie van een uniforme werkwijze.

   Waarom

   De methode faciliteert de contractmanager in zijn vak, zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de leverancierskant. Het primaire doel is dan ook om de contractmanager grip te geven op contractmanagement, zodat hij of zij dit optimaal kan uitvoeren. Effectief en efficiënt. Dit vergroot de kans op het feilloos realiseren van alle contractdoelstellingen en de daarmee beoogde toegevoegde waarde. Door regelmatige afstemming van het contract op de organisatiedoelen, kan een organisatie zelfs een grotere toegevoegde waarde behalen dan beoogd. Een afgeleid voordeel dat voortkomt uit het primaire doel is de kostenbeheersing van een contract, resulterend in kostenbesparingen en -vermijdingen. Doordat u ‘in control’ bent, heeft u ook grip op de eventuele risico’s.

   CATS CM, zo werkt het

   CATS CM helpt organisaties door middel van een gestructureerde contractmanagement proces, dat is opgezet aan de hand van de fasen in de contractlevenscyclus.

   De methode geeft vooral praktische invulling aan twee fasen binnen deze contractlevenscyclus: contract uitvoering en afsluiting en evaluatie. In de fasen vóór de ondertekening (behoeftespecificatie en contractering) is de methode zeer effectief als checklist voor de contractuele afspraken.

   Uitgangspunten

   De CATS CM methode is gebaseerd op vier uitgangspunten:

   1. Afbakening van verantwoordelijkheden door onderscheid te maken tussen vastgestelde werkzaamheden (work To Be Done) en overige contract relateerde zaken (All Other Contract Matter)
   2. Efficiënte rolverdeling om contractmanagement in te zetten in de bedrijfsvoering
   3. Het contractmanagementproces volgens zes stappen:
    Initiate, Plan, Do, Check, Act & Closure
   4. CM Essentials: de aandachtsgebieden van de contractmanager

   Afbakening: WTBD & AOCM

   Ieder contract bestaat uit een beschrijving van enerzijds Work To Be Done en aan de andere kant All Other Contract Matter. Dit onderscheid is belangrijk omdat het de afbakening geeft van de verantwoordelijkheden. WTBD is het resultaat van de behoeftespecificatie. Zou een organisatie besluiten na de behoeftestelling om geen leverancier in te schakelen maar zelf aan de slag te gaan dan is geen contract of AOCM benodigd en dus ook geen contractmanagement.

   Rollen: wie is verantwoordelijk voor wat

   Een contract vraagt om minimaal drie rollen voor een optimale uitvoering: contracteigenaar, contractmanager en service manager.

   • De contracteigenaar stelt de behoefte en het budget. 
   • De servicemanager – soms ook wel aangeduid als projectmanager – draagt zorg voor de taken die behoren bij ‘work to be done’: opleveren.
    Voor de leverancier: installeren, uitvoeren, onderhouden en overdragen.
    Voor de opdrachtgever: faciliteren dat de diensten of producten geleverd kunnen worden en de kwaliteit ervan vaststellen.
   • De contractmanager houdt zich bezig met ‘all other contract matter’. Hij geeft invulling aan vragen als: wat is de prijs? Wat is de looptijd? Hoe vinden de voortgangsrapportage en  controles plaats? Hoe anticiperen we op een issue of risico?

   Contractmanagement proces in zes stappen

   De rollen contracteigenaar, contractmanager en servicemanager staan in nauw verband met de fasen van de contractlevenscyclus. Het contractmanagement proces vindt aansluiting in deze levenscyclus in de uitvoerings- en afsluitingsfase. Dit proces bestaat uit zes fundamentele stappen: Initiate, Plan, Do, Check, Act (kwaliteitscirkel van Deming) en Closure. De methode geeft voor iedere stap aan welke activiteiten men minimaal moet uitvoeren. Zo zijn het bestuderen en analyseren van het contractdossier, het opstellen van een risicoprofiel en het plannen en voeren van het intakegesprek met de contracteigenaar onder andere onderdeel van de stap ‘Initiate’.

   De CM Essentials

   Iedere rol heeft zijn eigen aandachtsgebieden. De focuspunten van de contractmanager zijn binnen de CATS CM methode samengebracht in de tien ‘CM Essentials’:

   1. De contractomgeving
   2. Het contractdossier
   3. Het contractrisicoprofiel
   4. Het facturatieproces
   5. De status, implementatie en voortgang
   6. De contractkalender
   7. De contract assessments
   8. De onderwerpen voor overleg
   9. De overleggen
   10. De (on)tevredenheid van de contractpartij
  1. De Gebruikers

   Veel organisaties maken al gebruik van CATS CM®, waaronder:

   De methode is met name doeltreffend voor contractmanagers, contractbeheerders en anderen die contractmanagement taken hebben, zoals servicemanagers, inkoop- en procurement professionals, account managers. Ongeacht het bedrijfsonderdeel, van ICT, Facility Management, HR tot Marketingcommunicatie. De methode is effectief voor iedere bedrijfsfunctie waar contracten gemanaged worden, aan zowel opdrachtgevers- als leverancierszijde.

   CM Partners is door de IT-divisie van NS geselecteerd als preferred supplier voor contractmanagement trainingen

   “Zowel de trainingen als het assessment zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en getuigen van gedegen kennis van het vakgebied en goede pedagogische/didactische vaardigheden. De praktische, op de NS toegepaste studiemiddelen en cases maakten dat de trainingen goed aansloten op de NS situatie.”. Lees meer

   ABN AMRO

   Contractmanagement bij ABN AMRO en de rol van de methode CATS CM. Aan het woord Hoofd HR Sourcing & Contractmanagement Nico de Roo.

   ATOS

   Contractmanagement bij ATOS en de rol van de methode CATS CM. Aan het woord beleidsmaker en contractmanager Henk de Olde

   GEMEENTE ROTTERDAM

   Contractmanagement, hét instrument voor risicobeheersing en waardecreatie binnen gemeenten. Aan het woord projectleider en contractmanager Wendy van der Graaf.

    

    

    

    

    

    

  2. De Opleiding

   E-learning: via de e-learning module CATS CM® Foundation kun je je bekend maken met de methode.
    

   Open rooster training: CATS CM® trainingen worden momenteel verzorgd door contractmanagement expertisecentrum CM Partners. De trainers zijn doorkneed van het gedachtengoed en dragen niet zelden bij aan de verdere ontwikkeling van de methode. De trainingen van CM Partners kunnen ook in-company gegeven worden.
   Alle trainingen zijn te boeken bij CM Partners.

    

   Opleidingsorganisaties als Global Knowledge, Computrain, Conclusion (interne learning portal), ISES, Centric, en de opleidingsportalen van Springest bieden de trainingen ook aan.

  3. Het Boek

   Boek CATS CM®, editie 2014: het boek beschrijft de volledige methode op een gemakkelijk leesbare wijze en gaat ook in op implementatie aspecten.

  4. De Bedenkers

   De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn. – Mark Twain

   Gert-Jan Vlasveld

   CATS CM expert

    

   Gert-Jan Vlasveld, medeoprichter CM Partners, heeft sinds 1995 contractmanagement als rode draad door zijn carrière lopen. Hij vervulde twintig jaar diverse functies in de IT en vijf jaar in facility management. Hij is mede-ontwikkelaar van CATS CM® en coauteur van het boek 'CATS CM, editie 2014'. Als bevlogen trainer en adviseur helpt hij organisaties bij het realiseren van contractdoelstellingen.

   Jan van Beckum

   1948 - 2015

    

   Jan van Beckum, medeoprichter van CM Partners, was een man met visie. Als één van de eersten doorzag hij dat contractmanagement een vakgebied zou worden. Daarbij zag hij ook welke voordelen proactief contractmanagement organisaties zou opleveren. Jan zette zich daarvoor in met hart en ziel.

    

   Ter nagedachtenis reikt CM Partners jaarlijks een inspiratieprijs uit:

   de Jan van Beckum Scriptieprijs

  5. Contact

   Stuur ons uw vraag of opmerking

  6. Volg Ons

   Blijf op de hoogte van wat we doen

   Twitter

   Youtube

  7. Twitter

   Volg wat ons bezighoudt