• CATS CM® versie 4

  Van werken aan contracten naar contracten die werken

  Geen organisatie kan het meer alleen, sociale en technologische veranderingen volgen elkaar snel op en er is een steeds verder toenemende mate van specialisatie. Dit dwingt organisaties om contractmanagement verder te verbeteren en te professionaliseren. CATS CM® is de de facto standaard voor contractmanagement binnen organisatie en helpt organisaties haar samenwerkingen zo in te vullen dat meerjarenplannen de benodigde wendbaarheid krijgen.

 • Dé contractmanagementmethode

  Maak contractmanagement beheersbaar en schaalbaar met CATS CM®!

  Contractmanagement is het realiseren van contractdoelstellingen. Contractdoelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief en zijn en kunnen in de loop van een samenwerking veranderen. CATS CM® faciliteert organisaties in het proactief sturen en uitvoeren van contractmanagement met focus op deze veelzijdigheid en veranderlijkheid van de contractdoelstellingen. Zowel bij leveranciers als bij opdrachtgevers. Door regelmatige afstemming van de samenwerking, het contract en de organisatiedoelen, is de toegevoegde waarde zelfs vaak groter dan beoogd.

  DE VIER UITGANGSPUNTEN

  1. Het onderscheid tussen De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken binnen een contract.
  2. De rollen die rondom een contract ontstaan en die voor een succesvolle uitvoering van het contract moeten zijn belegd.
  3. De Contractmanagement Essentials (CM Essentials), de onderwerpen waar de aandacht van de contractmanager zich op dient te richten.
  4. Het contractmanagementproces opgebouwd uit zes stappen en de invulling door middel van contractmanagementscenario’s.

  1. De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken

  Ieder contract bestaat uit een beschrijving van “De Overeengekomen Prestatie” en “Alle Overige Contractafspraken”. Het onderscheid is in CATS CM® de basis voor de rolverdeling tussen de contractmanager en de realisatie-en verificatiemanager. Deze laatste rol wordt vaak gecombineerd met de service- of projectmanagementrol binnen organisaties.

  2. De rollen

  Een contract vraagt om minimaal drie rollen voor een optimale uitvoering: contracteigenaar, contractmanager en service manager.

   

  • De contracteigenaar aan leverancierszijde geeft de toezegging De Overeengekomen Prestatie te kunnen leveren en kan beschikken over de middelen om dat te doen. De contracteigenaar aan opdrachtgeverszijde heeft behoefte aan De Overeengekomen Prestatie en het budget om dat in te kopen.
  • De realisatie- en verificatiemanager is draagt zorg voor het leveren dan wel het ontvangen van De Overeengekomen Prestatie.
  • De contractmanager bewaakt de Alle Overige Contractafspraken, zorgt voor een zo goed mogelijke match tussen de contractafspraken en de contractdoelstellingen en stuurt bij op afwijkingen van de contractafspraken of verzorgt de gewenste wijzigingen daarvan.

  3. Contractmanagement Essentials

  Iedere rol heeft zijn eigen aandachtsgebieden en focus. De Contractmanagement Essentials zijn de belangrijkste 10 aandachtsgebieden voor de contractmanager. De methode CATS CM® helpt in het realiseren van een op het contract en de organisatie afgestemde aanpak van iedere Contractmanagement Essential zonder de beheersbaarheid van het proces daarbij in gevaar te brengen.

  4. Het contractmanagementproces en de contractmanagementscenario’s

  Het contractmanagementproces bestaat uit zes fundamentele stappen: Initiate, Plan, Do, Check, Act (kwaliteitscirkel van Deming) en Conclude. De contractmanagementscenario’s geven de mogelijkheid om per type contract (en daarmee per type samenwerking) de invulling van de stappen in activiteiten op maat te maken.

  INSPELEN OP HET GROTERE GEHEEL

  Een goed contractmanagementproces is een van de factoren die bijdragen aan succesvol contractmanagement, maar niet de enige. CATS CM® schenkt ruim aandacht aan het totaal van factoren voor succesvol contractmanagement en de relatie van het operationeel proces met de strategische en tactische sturing binnen een organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een contractmanagementbeleid. Maar ook aan de relatie tussen het management van het contract tijdens de levering en het belang van contractmanagement in de contractcreatie, het pre-awardcontractmanagement.


  In de nieuwe versie van CATS CM® is er volop aandacht voor de (samenhang van de) factoren voor succes van contractmanagement op alle niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Om deze reden zijn bijvoorbeeld niet alleen de CATS-contractlevenscyclus en de terminologie herzien, maar zijn ook de Contractmanagement Essentials aangescherpt en uitgewerkt in processen.

  WAAROM EEN NIEUWE VERSIE?

  De vorige versie van de methode CATS CM® dateerde uit 2014. Daarmee is de basis gelegd voor een methodisch succesvolle aanpak van het contractmanagement. Sinds het leggen van die basis is contractmanagement op alle niveaus binnen de organisaties beïnvloed door maatschappijbrede en de veranderingen. De behoefte aan snellere besluitvorming en sturing, het toenemend aantal contracten, de wijzigende samenwerkingsvormen en de toenemende specialisatie van organisaties zorgden samen voor een frisse, eigentijdse en verbeterde versie van dé standaard op het gebied van contractmanagement.

 • TRAININGEN CATS CM® VERSIE 4

  Van werken aan contracten naar contracten die werken

  CATS CM® trainingen worden verzorgd door contractmanagement expertisecentrum CM Partners in open rooster en in-company vorm. De trainingen zijn gericht op contractmanagers, servicemanagers, projectmanagers, contracteigenaren, en inkoop- of verkoopprofessionals.

  Bij de CATS CM® trainingen ontvang je tevens het nieuwe boek 'CATS CM® versie 4, van werken aan contracten naar contracten die werken'!

   

   

  Ben jij oud-deelnemer van een CATS CM® training versie 2008 of 2014? Schrijf je dan in voor de updatetraining CATS CM® versie 4!

 • Download de eerste drie hoofdstukken van het boek!

  CATS CM® versie 4: een makkelijk weglezende beschrijving van de CATS CM methode voor het managen van contracten. De contractmanagementmethode van CM Partners is toe te passen voor opdrachtgevers en leveranciers, voor publieke en private organisaties en een must-read in deze snel ontwikkelende wereld van samenwerkingen.

 • De auteurs

  De man of vrouw met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn. – Mark Twain

  Linda Tonkes

  CATS CM Expert

  Coauteur versie 4

   

  Linda Tonkes (1977) studeerde af als registeraccountant aan NIVRA-Nyenrode en werkte vanaf 1996 tot en met 2011 bij Deloitte, waar ze als senior manager vertrok. In 2012 startte ze haar eigen accountantskantoor en ze is vanaf 2013 betrokken bij CM Partners als trainer en adviseur. In 2019 is ze toegetreden als partner tot CM Partners en in die hoedanigheid als medeontwikkelaar van de methode en als coauteur betrokken bij de totstandkoming van het boek 'CATS CM® versie 4, van werken aan contracten naar contracten die weken'.

  Gert-Jan Vlasveld

  CATS CM expert
  Coauteur versie 2008, 2014 en versie 4

   

  Gert-Jan Vlasveld (1957) studeerde Informatica aan de Haagsche Hogeschool. Hij werkte van 1982 tot en met 2000 bij BSO als achtereenvolgens programmeur, ontwerper, projectleider, technisch manager, consultant en business unit directeur. Hij maakte na een jaar bij een co-locatie provider gewerkt te hebben de overstap naar Facility Management en werkte van 2002 tot 2007 bij Johnson Controls IFM. Vanaf 2002 is hij medeontwikkelaar van de methode CATS CM® en vanaf 2005 medeoprichter van CM Partners en betrokken als coauteur, medeontwikkelaar van de methode, trainer en adviseur.

 • Contact

  Stuur ons je vraag of opmerking